Welkom bij bNAIS

Mijn naam is Mariëlle. Ik ben een Actuaris AG die graag werkt op het snijvlak van het actuariaat en de automatisering. Verzekeraars, pensioenbedrijven, actuariële adviesbureau’s en eigenlijk alle bedrijven die geautomatiseerd grote hoeveelheden data verwerken kunnen mij inhuren voor interim werkzaamheden en inbreng van expertise.

Over bNAIS

In 1999 ben ik afgestudeerd als wiskundige (UU). Aansluitend ben ik in de ICT gaan werken, eerst als modelspecialist en later als SAS systeem ontwikkelaar. Daar ben ik met het actuariële werkveld in contact gekomen en mijn interesse was gewekt. In 2005 ben ik begonnen met de opleiding Actuarieel Rekenaar aan het Actuarieel Instituut. Ik ben voor een detacheerder gaan werken, mijn eerste opdracht was tester van rekenregels bij Nationale Nederlanden. In 2010 heb ik mijn opleiding Actuaris afgerond. Bij diverse verzekeraars en adviesbureau’s heb ik mijn ervaring opgedaan.

Sinds mei 2019 ben ik onder de bedrijfsnaam “bNAIS” als zzp-er actief. bNAIS staat voor bewust Natuurlijk Actuarieel en IT Services. Maar bedachtzaam Nauwkeurig Actuarieel en IT Services past ook bij mij.

Als zzp-er houd ik me bezig met actuariële en datagerichte werkzaamheden voor verzekeraars, pensioenfondsen, actuarieel gerichte adviesbedrijven, pensioenafdelingen bij bedrijven en elk ander bedrijf dat grote hoeveelheden data geautomatiseerd verwerkt.

Door mijn achtergrond als systeem ontwikkelaar voor management informatie, en door mijn werk als actuaris, heb ik veel kennis opgebouwd over data, data beheren en data klaarzetten voor het gebruik in modellen. Deze kennis, tezamen met mijn opleiding wiskunde, kan ingezet worden in de nieuwe richting die de actuaris opgaat, namelijk die van data scientist.

Kerncompetenties:

  • Ontwerpen, ontwikkelen, testen en onderhouden van modellen, rekensheets (Excel/VBA/Access).
  • Verslaglegging (toereikendheidtoets, Solvency II, voor business partners m.b.v. SAS/Excel).
  • Ontleden, prepareren en formatteren van grote hoeveelheden data (t.b.v. modelleren m.b.v. SAS/Excel/R/SQL).

Contact met bNAIS

Voor informatie over mijn kennis en eventuele beschikbaarheid kun je contact opnemen via:

E-mail: info@bNAIS.nl
Telefoon: +31 6 263 00 981